­
corona en huizenprijs 2020
Gaan de prijzen dalen nu het virus ronddwaalt?

Er is nog altijd een flink tekort aan betaalbare koophuizen. Dus als de prijzen wat gaan zakken door dit virus is dat dan erg? Natuurlijk is het niet leuk als je net een huis hebt gekocht wat direct minder waarde heeft, maar als instapper op de huizenmarkt zal je waarschijnlijk niet klagen.

De rente is nog altijd extreem laag ook nu de meeste banken de hypotheekrente een beetje hebben verhoogd. Zo heeft ABN-AMRO de hypotheekrente met 0,2 procent verhoogd.
Maar ook een hypotheekrente van zo’n 2 procent is nog altijd erg laag.

We merken ook nu weer de grote verschillen in ons kleine land. Terwijl de verkoop in Eindhoven gewoon doorgaat, met nog altijd opbrengsten boven de vraagprijs, zo zijn in Zeeuws- Vlaanderen zelfs makelaars gesloten in verband met het virus.

Nu de economie voor ongeveer 1/5 deel stilstaat is het zo goed als zeker dat door de (tijdelijke) vraaguitval de prijzen wat gaan dalen.
Verder zal dit helemaal afhangen van hoe lang het duurt voordat dit coronavirus onder controle is.

Sinds 2014 stijgen de prijzen jaarlijks, dit door de lage rente en de krapte in het aanbod. Zo was de gemiddelde prijs voor een bestaande woning nog € 321.000,- dit was 6,6 procent hoger dan het jaar daarvoor.

en voor 2020
2019 

Het jaar waarin huizen weer duurder zijn geworden. 
Zeker een slecht huizenjaar voor starters op de huizenmarkt, minder keus en weer hogere prijzen.
Goed voor verkopers natuurlijk, tenminste als je nog een beetje leuk kunt terugkopen. Of als je gaat emigreren naar een dorpje in zuid Italie waar je nog voor dertigduizend euro een opknaphuisje kunt kopen.

2019
Het jaar waarin de rente weer lager is dan vorig jaar en de totale hypotheekschuld twee maanden geleden op 529 miljard uitkwam. Deze was in 1996 nog 128 miljard.

2019
Het jaar waarin het CBS voorspeld dat we in 2024 zo’n 18 miljoen inwoners zullen hebben. Nu zitten we op zo’n 17,4 miljoen inwoners. Het CBS berekende ook dat we veel meer één en twee persoons huishoudends krijgen. Als er niet heel snel veel nieuwe huizen bijkomen ziet het er naar uit dat het woningtekort verder gaat oplopen.

2019
Het jaar waarin het op veel plaatsen normaal is geworden dat huizen boven de vraagprijs worden verkocht. Ongeveer een 40 procent van alle huizen is boven de vraagprijs verkocht.

2019
Het jaar waarin we een nieuw huizenprijs record hebben bereikt, 313 duizend euro voor een gemiddelde koopwoning in Nederland. Al zes jaar, kwartaal na kwartaal stijgt de huizenprijs. Gemeten van oktober 2018 tot oktober 2019 is dat 7,2 procent hoger.

2019
Het jaar waarin een nieuwbouwwoning door de gemiddelde tweeverdiener vaak niet meer te betalen is. De nieuwbouwprijzen stegen in deze periode zelfs met 14 procent.

2019
Het jaar waarin de hypotheekrente weer verder daalde.
Nu al 10 jaar rentevast voor een 1,1 procent! Het moet niet gekker worden. Er gaan zelfs geruchten dat de rente nog wat gaat dalen. Als dat gebeurt, zullen de huizenprijzen nog weer wat verder doorstijgen. Het gemiddelde huis wordt immers verkocht op de maandlast en niet op de hoge huizenprijs.

2019
Het jaar waarin zes voormalig centraal bankiers, waaronder Nout Wellink voormalig president van de Nederlandse bank, maar ook de huidige president van o.a. de bank van Nederland, Duitsland en Frankrijk openlijk kritiek gaven op het lage rentebeleid van de Europese Bank. Zij wezen daarbij op de gevaren voor de huizenmarkt, de pensioenen en het hele financieele systeem.

2019
Het jaar waarin misschien de overdrachtsbelasting voor staters werd afgeschaft. Maar dat ging terecht niet door omdat het de woningnood niet zou oplossen. Geen overdrachtsbelasting voor starters geeft meer ruimte om hoger te bieden en dus voor hogere aankoopprijzen.

2019
Het jaar waar voorheen prijsstijgingen als goed nieuws werden gebracht. Nu horen en lezen we nu steeds vaker kommer en kwel op de huizenmarkt.

2019
Het jaar waarin steeds meer mensen vanwege de schaarste en onbetaalbaarheid buiten de grote stad gaan kijken en kopen. Met een bruto modaal inkomen van 37.000- per jaar kun je maximaal z’on 165 duizend euro lenen. In veel steden kun je voor die prijs mijn niets meer kopen.

2019
Het jaar waarin nog nooit eerder zoveel in vastgoed is geïnvesteerd. Door particulieren en professionele partijen. We krijgen immers geen rente meer op ons spaargeld.

2019
Het jaar waarin een groot deel van de starters koopt met financiële hulp van hun ouders. Door middel van een schikking of lening koopt inmiddels ongeveer een derde van de starters op de koopwoningmarkt met hulp van de ouders.

En voor 2020 ?
Wens ik heel veel betaalbare huizen voor iedereen.
Frank Bayens kleine foto

De huizenprijzen stijgen nog altijd alleen wat minder hard. Doordat er steeds minder woningen te koop staan loopt de verkoop in aantallen terug.

Het economisch bureau van de ABN AMRO maakte vandaag bekend dat het verwacht dat het aantal transacties dit jaar met een 5 procent zal dalen en dat de gemiddelde verkoopprijs een 6 procent zal stijgen.

Huizenprijzen zijn de laatste jaren namelijk veel harder gestegen dan de lonen. Voor veel huizenkopers, en vooral in de stedelijke gebieden, is het daarom steeds moeilijker om een betaalbaar en passend huis te vinden. Waardoor de prijsstijging uiteindelijk wel af moet vlakken.
Frank Bayens kleine foto
U heeft het waarschijnlijk ook meegekregen: analisten verwachten dat de hypotheekrente omhoog gaat. Waarschijnlijk niet veel, maar toch.
Menigeen vraagt zich af: wat te doen? Aan- of verkoop bespoedigen, hypotheek oversluiten?
Zelf zie ik vooral voordelen als de hypotheekrente - een klein beetje - stijgt. Het gevolg hiervan zal namelijk zijn, dat er een rem komt op de stijging van de huizenprijzen en er een beetje rust komt op de woningmarkt. Ik zou mij niet laten opjutten om aan de koopgekte mee te doen. Zeker niet als je tevreden bent met je huidige woonsituatie. En stel dat de rente wel met procenten gaat stijgen, dan is er nog geen man overboord. Het is heel goed mogelijk dat de huizenprijzen dan dalen, zodat je met minder schuld tegen ongeveer dezelfde maandlasten hetzelfde huis kunt kopen. En als de spaarrente dan ook wat omhoog gaat, krijgen we eindelijk weer een beetje rente op ons spaargeld.
Geen paniek dus. Als je nog geen ver- of aankoopplannen hebt, zou ik lekker blijven zitten waar je zit. Ik zou mij ook niet laten verleiden - zoals sommige hypotheekadviseurs en makelaars adviseren - de hypotheek over te sluiten, want dan moet je in de regel een boeterente betalen. Dat zie ik als een ‘sigaar uit eigen doos’, dus tel uit je ‘winst’!VErkocht blog


Nieuw jaar, nieuwe regels. 
Tja, we raken eraan gewend dat er veranderingen optreden in de huizenmarkt en bij het verkrijgen van een hypotheek.
Hierbij kort en zo duidelijk mogelijk wat die veranderingen voor ú kunnen betekenen.

Op de eerste plaats iets positiefs: de maximale hypotheek voor tweeverdieners stijgt.
Vorig jaar telde het laagste inkomen namelijk voor 60% mee bij de berekening van de maximale hypotheek en dat wordt nu 70%. Hier staat tegenover dat het maximale hypotheekbedrag verder daalt. Vorig jaar was dat nog maximaal 101% van de koopsom/marktwaarde van het huis; nu mag men maximaal 100% van de marktwaarde lenen. Dat betekent in de praktijk dat u de aankoop van het huis met een hypotheek kunt betalen en de bijkomende kosten waaronder de 2 procent overdrachtsbelasting uit eigen spaargeld dient te betalen.

Wellicht weet u dat de hypotheekrenteaftrek, het percentage van de betaalde hypotheekrente dat men mag aftrekken van de belasting, vanaf 2013 wordt , tot een minimum van 38%. In 2018 is het percentage gedaald naar 49,5%. Het verschil is nu nog niet zo groot, maar aan het eind van de rit, als het percentage tot 38% is, kan het een u hoop geld schelen. Het is helaas niet anders.

Mensen die van plan zijn hun huis te verkopen, kunnen zich echter weer verheugen over het gegeven dat de WOZ-waarde van hun huis in 2018 waarschijnlijk stijgt (naar verwachting met 5 tot 7%), zodat hun huis meer waard wordt. De hogere WOZ-waarde is niet zo gunstig voor mensen die hun huis aanhouden, omdat er belasting over die waarde moet worden betaald. Wellicht kunt u dit gegeven meenemen in het besluit wel of niet te verkopen.
Tot slot nog dit: als u eigenaar bent van een pand dat een rijksmonument is of als u van plan bent zo’n pand te kopen, dan is het goed te weten dat u de kosten voor het broodnodige onderhoud nog steeds kunt aftrekken van uw inkomen. Geruchten dat deze aftrekregeling zou worden afgeschaft, zijn dus niet waar.

Uiteraard verandert er wel meer op huizengebied, maar ik denk dat ik de belangrijkste veranderingen hier wel heb genoemd. Als u nog meer wilt weten kunt u eventueel ook de site van De Goedkoopste Notaris raadplegen: https://www.degoedkoopstenotaris.nl/huis_en_hypotheek/informatie/veranderingen+op+de+huizenmarkt+2018


VErkocht blog
De bomen in huizenland groeien en groeien. Tot aan de hemel lijkt het wel. Vooral in de grote steden in de Randstad, maar ook in enkele provincies, zoals in Brabant en Gelderland, staat de huizenmarkt er goed voor. Het is dus heel verleidelijk om met verkopen te wachten, want morgen kunnen de bomen nóg hoger zijn gegroeid. Maar hier is volgens mij een waarschuwend woord op zijn plaats.

Door onverwachte gebeurtenissen die zich moeilijk laten voorspellen, kan de groei namelijk ook omslaan in een enorme daling. Denk maar aan de afgelopen crisis waarvan we nu eindelijk verlost zijn. De oorzaak hiervan kwam voor menigeen als een complete verrassing en wie zegt dat zoiets niet weer kan gebeuren? Eén blik in de krant leert ons dat er veel spanningen in de wereld zijn die het positieve klimaat in één klap kunnen doen omslaan. Vandaar dat ik mensen die van plan zijn hun huis te verkopen, bijvoorbeeld om een ander, vaak duurder, huis te kopen of om geld vrij te krijgen voor andere doelen, adviseer niet te lang te wachten. De vraagprijs voor de woning zal momenteel hoger zijn dan pakweg drie, vier jaar geleden het geval zal zijn geweest. Menigeen rekent zich rijker; te rijk naar mijn mening, vaak aangespoord door familie of vrienden. Of door makelaars die meeprofiteren van de huizenbubbel. Ik vind het niet verstandig om te wachten op een nog hoger bod en vind dat je ook tevreden kunt zijn met een redelijke, toch best mooie prijs. Dan verkoopt men het huis eerder en kan men sneller financiële middelen aanwenden voor de doelen die men op het oog heeft. Heel onbescheiden durf ik te stellen dat UNA vastgoed u hierbij een rol kan spelen. Zo kunnen we behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste koper, maar we kunnen ook snel zekerheid kunnen bieden door het pand te kopen voor een redelijk bedrag of verkoopgarantie te bieden. Vrijblijvend uiteraard, dus waarom zou u het niet proberen? Zekerheid is nu eenmaal ook wat waard.
ouderen verkopen met snel met verkoopzekerheid met UNA vastgoed vastgoed


Ouderen kiezen steeds vaker voor een appartement.

Steeds meer signaleer ik de trend dat ‘goed gesitueerde’ ouderen, veelal gepensioneerden, hun (grote) huis met tuin graag inruilen voor een gelijkvloers appartement. De kinderen zijn de deur uit, het huis wordt te groot om schoon te houden en het onderhouden van de tuin vereist toch een redelijk goede conditie én tijd. Daarbij komt dat ouderen meer tijd hebben voor langdurige reizen en dan is een appartement makkelijker ‘uit te besteden’ aan vrienden, buren of kennissen dan een huis met tuin.

Omdat deze ouderen gewend zijn aan een bepaalde luxe, zijn ze best kritisch bij het zoeken naar een geschikt koop- of huurappartement. En zien ze opeens een appartement van hun dromen, dan is in steeds meer plaatsen snel handelen geboden, omdat er soms meer kapers op de kust zijn. In dat geval is het vaak prettig om het eigen huis snel te verkopen, want dan heeft men de handen en financiële middelen vrij om toe te slaan. UNA vastgoed is gespecialiseerd in het bieden van verkoopzekerheid door middel van een directe aankoop of door het aanbieden van een verkoopgarantie.­