­
Frank Bayens kleine foto

De huizenprijzen stijgen nog altijd alleen wat minder hard. Doordat er steeds minder woningen te koop staan loopt de verkoop in aantallen terug.

Het economisch bureau van de ABN AMRO maakte vandaag bekend dat het verwacht dat het aantal transacties dit jaar met een 5 procent zal dalen en dat de gemiddelde verkoopprijs een 6 procent zal stijgen.

Huizenprijzen zijn de laatste jaren namelijk veel harder gestegen dan de lonen. Voor veel huizenkopers, en vooral in de stedelijke gebieden, is het daarom steeds moeilijker om een betaalbaar en passend huis te vinden. Waardoor de prijsstijging uiteindelijk wel af moet vlakken.
Frank Bayens kleine foto
U heeft het waarschijnlijk ook meegekregen: analisten verwachten dat de hypotheekrente omhoog gaat. Waarschijnlijk niet veel, maar toch.
Menigeen vraagt zich af: wat te doen? Aan- of verkoop bespoedigen, hypotheek oversluiten?
Zelf zie ik vooral voordelen als de hypotheekrente - een klein beetje - stijgt. Het gevolg hiervan zal namelijk zijn, dat er een rem komt op de stijging van de huizenprijzen en er een beetje rust komt op de woningmarkt. Ik zou mij niet laten opjutten om aan de koopgekte mee te doen. Zeker niet als je tevreden bent met je huidige woonsituatie. En stel dat de rente wel met procenten gaat stijgen, dan is er nog geen man overboord. Het is heel goed mogelijk dat de huizenprijzen dan dalen, zodat je met minder schuld tegen ongeveer dezelfde maandlasten hetzelfde huis kunt kopen. En als de spaarrente dan ook wat omhoog gaat, krijgen we eindelijk weer een beetje rente op ons spaargeld.
Geen paniek dus. Als je nog geen ver- of aankoopplannen hebt, zou ik lekker blijven zitten waar je zit. Ik zou mij ook niet laten verleiden - zoals sommige hypotheekadviseurs en makelaars adviseren - de hypotheek over te sluiten, want dan moet je in de regel een boeterente betalen. Dat zie ik als een ‘sigaar uit eigen doos’, dus tel uit je ‘winst’!VErkocht blog


Nieuw jaar, nieuwe regels. 
Tja, we raken eraan gewend dat er veranderingen optreden in de huizenmarkt en bij het verkrijgen van een hypotheek.
Hierbij kort en zo duidelijk mogelijk wat die veranderingen voor ú kunnen betekenen.

Op de eerste plaats iets positiefs: de maximale hypotheek voor tweeverdieners stijgt.
Vorig jaar telde het laagste inkomen namelijk voor 60% mee bij de berekening van de maximale hypotheek en dat wordt nu 70%. Hier staat tegenover dat het maximale hypotheekbedrag verder daalt. Vorig jaar was dat nog maximaal 101% van de koopsom/marktwaarde van het huis; nu mag men maximaal 100% van de marktwaarde lenen. Dat betekent in de praktijk dat u de aankoop van het huis met een hypotheek kunt betalen en de bijkomende kosten waaronder de 2 procent overdrachtsbelasting uit eigen spaargeld dient te betalen.

Wellicht weet u dat de hypotheekrenteaftrek, het percentage van de betaalde hypotheekrente dat men mag aftrekken van de belasting, vanaf 2013 wordt , tot een minimum van 38%. In 2018 is het percentage gedaald naar 49,5%. Het verschil is nu nog niet zo groot, maar aan het eind van de rit, als het percentage tot 38% is, kan het een u hoop geld schelen. Het is helaas niet anders.

Mensen die van plan zijn hun huis te verkopen, kunnen zich echter weer verheugen over het gegeven dat de WOZ-waarde van hun huis in 2018 waarschijnlijk stijgt (naar verwachting met 5 tot 7%), zodat hun huis meer waard wordt. De hogere WOZ-waarde is niet zo gunstig voor mensen die hun huis aanhouden, omdat er belasting over die waarde moet worden betaald. Wellicht kunt u dit gegeven meenemen in het besluit wel of niet te verkopen.
Tot slot nog dit: als u eigenaar bent van een pand dat een rijksmonument is of als u van plan bent zo’n pand te kopen, dan is het goed te weten dat u de kosten voor het broodnodige onderhoud nog steeds kunt aftrekken van uw inkomen. Geruchten dat deze aftrekregeling zou worden afgeschaft, zijn dus niet waar.

Uiteraard verandert er wel meer op huizengebied, maar ik denk dat ik de belangrijkste veranderingen hier wel heb genoemd. Als u nog meer wilt weten kunt u eventueel ook de site van De Goedkoopste Notaris raadplegen: https://www.degoedkoopstenotaris.nl/huis_en_hypotheek/informatie/veranderingen+op+de+huizenmarkt+2018


VErkocht blog
De bomen in huizenland groeien en groeien. Tot aan de hemel lijkt het wel. Vooral in de grote steden in de Randstad, maar ook in enkele provincies, zoals in Brabant en Gelderland, staat de huizenmarkt er goed voor. Het is dus heel verleidelijk om met verkopen te wachten, want morgen kunnen de bomen nóg hoger zijn gegroeid. Maar hier is volgens mij een waarschuwend woord op zijn plaats.

Door onverwachte gebeurtenissen die zich moeilijk laten voorspellen, kan de groei namelijk ook omslaan in een enorme daling. Denk maar aan de afgelopen crisis waarvan we nu eindelijk verlost zijn. De oorzaak hiervan kwam voor menigeen als een complete verrassing en wie zegt dat zoiets niet weer kan gebeuren? Eén blik in de krant leert ons dat er veel spanningen in de wereld zijn die het positieve klimaat in één klap kunnen doen omslaan. Vandaar dat ik mensen die van plan zijn hun huis te verkopen, bijvoorbeeld om een ander, vaak duurder, huis te kopen of om geld vrij te krijgen voor andere doelen, adviseer niet te lang te wachten. De vraagprijs voor de woning zal momenteel hoger zijn dan pakweg drie, vier jaar geleden het geval zal zijn geweest. Menigeen rekent zich rijker; te rijk naar mijn mening, vaak aangespoord door familie of vrienden. Of door makelaars die meeprofiteren van de huizenbubbel. Ik vind het niet verstandig om te wachten op een nog hoger bod en vind dat je ook tevreden kunt zijn met een redelijke, toch best mooie prijs. Dan verkoopt men het huis eerder en kan men sneller financiële middelen aanwenden voor de doelen die men op het oog heeft. Heel onbescheiden durf ik te stellen dat UNA vastgoed u hierbij een rol kan spelen. Zo kunnen we behulpzaam zijn bij het vinden van de juiste koper, maar we kunnen ook snel zekerheid kunnen bieden door het pand te kopen voor een redelijk bedrag of verkoopgarantie te bieden. Vrijblijvend uiteraard, dus waarom zou u het niet proberen? Zekerheid is nu eenmaal ook wat waard.
ouderen verkopen met snel met verkoopzekerheid met UNA vastgoed vastgoed


Ouderen kiezen steeds vaker voor een appartement.

Steeds meer signaleer ik de trend dat ‘goed gesitueerde’ ouderen, veelal gepensioneerden, hun (grote) huis met tuin graag inruilen voor een gelijkvloers appartement. De kinderen zijn de deur uit, het huis wordt te groot om schoon te houden en het onderhouden van de tuin vereist toch een redelijk goede conditie én tijd. Daarbij komt dat ouderen meer tijd hebben voor langdurige reizen en dan is een appartement makkelijker ‘uit te besteden’ aan vrienden, buren of kennissen dan een huis met tuin.

Omdat deze ouderen gewend zijn aan een bepaalde luxe, zijn ze best kritisch bij het zoeken naar een geschikt koop- of huurappartement. En zien ze opeens een appartement van hun dromen, dan is in steeds meer plaatsen snel handelen geboden, omdat er soms meer kapers op de kust zijn. In dat geval is het vaak prettig om het eigen huis snel te verkopen, want dan heeft men de handen en financiële middelen vrij om toe te slaan. UNA vastgoed is gespecialiseerd in het bieden van verkoopzekerheid door middel van een directe aankoop of door het aanbieden van een verkoopgarantie.
Stijgende prijzen, lage rente

Het vertrouwen van de consument in de economie en de huizenmarkt is fors toegenomen. De werkeloosheid daalt en de investeringen stijgen. De huizenprijzen zijn in een jaar meer dan 8 procent gestegen. De hypotheekrente is nog altijd historisch laag. Onder andere Rabobank heeft op dit moment al een hypotheek met een rente 10 jaar vast voor 1,4 procent.

Snel beslissen

Dit alles zorgt ervoor dat met name in de grote steden steeds vaker snel beslist moet worden bij de aankoop van een huis. Dit omdat anders het huis al verkocht is aan een ander.
Waardoor u als geïnteresseerde koper gewoonweg niet in aanmerking komt.

Snel verkopen biedt meer kans op aanschaf droomhuis

Als u een droomhuis op het oog heeft, is het een groot voordeel als het eigen huis snel is verkocht, want dan kunt u snel beslissen. De huizenmarkt is immers flink aangetrokken, zodat het gedroomde nieuwe huis snel weg kan zijn.
Als het ‘oude’ huis zeker verkocht is, neemt dat een hoop verkoopstress weg en het is dan doorgaans makkelijker een nieuwe hypotheek af te sluiten. Daarbij loopt men ook niet het risico een tweede hypotheek te moeten afsluiten. Una vastgoed kan u helpen door het bieden van verkoopzekerheid. Informeer vrijblijvend naar uw mogelijkheden en of een waarde-indicatie.

   
verkocht UNAvastgoed met tekst 1500x600


Doordat de prijzen met name in de grote steden flink zijn gestegen, hebben kopers die voor het eerst een huis kopen het ondanks de lage hypotheekrente steeds moeilijker om de financiering rond te krijgen.
Na het 'instorten' van de huizenbubbel in 2008 zijn er een aantal maatregelen genomen om overfinanciering te voorkomen. Vanaf dit jaar is maximaal 101 procent van de waarde van de woning te financieren met een hypotheek en vanaf volgend jaar nog 100 procent. Zodat vanaf volgend jaar alle bijkomende kosten zoals de 2 procent overdrachtbelasting, notariskosten, taxatiekosten e.d. uit eigen zak betaald moeten worden. Wat al gauw neerkomt op een eigen inbreng van zo'n € 3.000,-

­