­
VErkocht blog


Nieuw jaar, nieuwe regels. 
Tja, we raken eraan gewend dat er veranderingen optreden in de huizenmarkt en bij het verkrijgen van een hypotheek.
Hierbij kort en zo duidelijk mogelijk wat die veranderingen voor ú kunnen betekenen.

Op de eerste plaats iets positiefs: de maximale hypotheek voor tweeverdieners stijgt.
Vorig jaar telde het laagste inkomen namelijk voor 60% mee bij de berekening van de maximale hypotheek en dat wordt nu 70%. Hier staat tegenover dat het maximale hypotheekbedrag verder daalt. Vorig jaar was dat nog maximaal 101% van de koopsom/marktwaarde van het huis; nu mag men maximaal 100% van de marktwaarde lenen. Dat betekent in de praktijk dat u de aankoop van het huis met een hypotheek kunt betalen en de bijkomende kosten waaronder de 2 procent overdrachtsbelasting uit eigen spaargeld dient te betalen.

Wellicht weet u dat de hypotheekrenteaftrek, het percentage van de betaalde hypotheekrente dat men mag aftrekken van de belasting, vanaf 2013 wordt , tot een minimum van 38%. In 2018 is het percentage gedaald naar 49,5%. Het verschil is nu nog niet zo groot, maar aan het eind van de rit, als het percentage tot 38% is, kan het een u hoop geld schelen. Het is helaas niet anders.

Mensen die van plan zijn hun huis te verkopen, kunnen zich echter weer verheugen over het gegeven dat de WOZ-waarde van hun huis in 2018 waarschijnlijk stijgt (naar verwachting met 5 tot 7%), zodat hun huis meer waard wordt. De hogere WOZ-waarde is niet zo gunstig voor mensen die hun huis aanhouden, omdat er belasting over die waarde moet worden betaald. Wellicht kunt u dit gegeven meenemen in het besluit wel of niet te verkopen.
Tot slot nog dit: als u eigenaar bent van een pand dat een rijksmonument is of als u van plan bent zo’n pand te kopen, dan is het goed te weten dat u de kosten voor het broodnodige onderhoud nog steeds kunt aftrekken van uw inkomen. Geruchten dat deze aftrekregeling zou worden afgeschaft, zijn dus niet waar.

Uiteraard verandert er wel meer op huizengebied, maar ik denk dat ik de belangrijkste veranderingen hier wel heb genoemd. Als u nog meer wilt weten kunt u eventueel ook de site van De Goedkoopste Notaris raadplegen: https://www.degoedkoopstenotaris.nl/huis_en_hypotheek/informatie/veranderingen+op+de+huizenmarkt+2018


­