­
VErkocht blog
De Volkskrant meldt vandaag dat er een nieuw dieptepunt in de hypotheekrente aankomt. Het zal niet lang meer duren of de 10 jaars hypotheekrente voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie komt ook onder de 1 procent. Dit laagterecord zal er voor zorgen dat dat er weer ruimte komt voor verdere prijsstijgingen. Dit omdat bij een lagere rente de maandlasten dalen en er dus meer ruimte onstaat voor meer lenen om zo op de maximale maandlast uit te komen. Het schaarse woningaanbod en de lage rente zijn DE prijsopdrijvende factoren op de huidige woningmarkt.

Alle rentevastperiodes zijn goedkoper.
Zo meldt de adviesorganisatie de Hypotheker dat de magische grens van minder dan 1 procent voor de 10 jaars rente zonder NHG hypotheken niet lang meer zal duren. Nu betaal je nog ongeveer 1,01 procent, in januari was dit nog 1,14 procent.
Ook de rentes van van 20 en 30 jaar daalden. Bij een hypotheek waarbij je de rente vastlegt voor 20 jaar, betaal je nu gemiddeld 1,36 procent rente.
CBS
Nu 1 miljoen huizen meer  dan in 2005
 
Het CBS maakt vandaag bekend dat we nu 8 miljoen woningen hebben in Nederland. Dat zijn er 1 miljoen meer dan in 2005. Dat wil niet zeggen dat het woning tekort is opgelost. 
Het demissionair kabinet verwacht dat we tot 2024 met een tekort aan huizen blijven zitten. Zo staat te lezen in het op 5 juli verschenen rapport 'Staat van de Woningmarkt 2021' uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Ondankts het tekort kunnen we ook vaststellen dat het merendeel van de mensen aangenaam woont. Uit de Staat van de Woningmarkt 2021 blijjkt dat huiseigenaren en huurders over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn over hun woning en woonomgeving.

We zijn nu met 17,4 miljoen Nederlanders. Volgens de meeste ramingen komen in 2026 al op 18 miljoen inwoners. Vooral arbeidsmigranten laten de het inwonertal flink oplopen. Onze economie is behoorlijk afhankelijk geworden van deze arbeidsmigranten, en die moeten toch ook ergens wonen. De bouwproductie heeft de laatste jaren de groei van het aantal huishoudens niet bij kunnen benen. Het actuele woningtekort is met 279.000 huizen nog altijd hoog. Om te voorkomen dat de druk niet nog groter wordt gaat onze regering inzetten op bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Ook wil de minister Kajsa OllongrenMinister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzetten op een betere doorstroming, de juiste mensen in het juiste huis. Dit onder andere door de doorstroming uit de sociale huurwoningen verder op te voeren door ook nu al toegepaste inkomensafhankelijke huursverhogingen.

Het CBS vergleek de cijfers, m.b.t. de beschikbaarheid van woningen per inwoner met 100 jaar geleden  en dan zijn de verschillen groot:
In 1921 waren er 1.442.000 woningen per 4,8 inwoners.
In 2021 waren er 8.005.000 woningen per 2,2 inwoners.f
Al heeft dit niet alles met de huidige huizenschaarste van doen. 100 jaar geleden waren gezinnen met 9 kinderen heel normaal. Dit is nu een zelldzaamheid. In 1971 bestond een huishouden gemiddeld uit 3,2 personen; begin 2018 is dat gedaald naar 2,2. De daling werd veroorzaakt door een afnemende gezinsgrootte. Maar ook de opkomst van de eenpersoonshuishoudens.

De afgelopen 100 jaar zijn er vooral heel veel huizen bijgekomen behalve in de oorlogsjaren 1940 tot 1947 toen nam de huizenvoorraad af met 104 duizend huizen. Met een bouwrecord in 1973, toen er 143 duizend huizen bijkwamen.
 De bouwpiek in de jaren zeventig was vooral nodig om de 'babyboomers', geboren tijdens de geboortegolf van 1946 tot 1960, een woning te verschaffen. 
 
De meeste huizen staan in Noord-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland.
In deze drie provincies staat meer dan de helft, namelijk 53% van alle woningen. Daartegen staan in Flevoland, Zeeland en Drente (slechts) 7 procent van alle Nederlandse woningen.
 
De eerste huizentelling was in 1899. Er waren toen 1,1 miljoen woningen voor 6,9 miljoen inwoners.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht.

Door een wijziging in de Woningwet kunnen gemeenten zelfbewoningsplicht opleggen. Zonder vergunning verhuren van woonruimte is dan niet meer mogelijk, in door de gemeenten aangewezen gebieden. De eerste kamer ging akkoord met een wetsvoorstel waardoor het voor gemeenten mogelijk wordt om een opkoopbescherming in te voeren. Hiermee krijgen gemeenten meer ruimte voor lokale maatwerkoplossingen. Dit om de goedkope woningvoorraad te beschermen tegen beleggers zodat koopstarters meer kans hebben om een eigen woning te kopen.Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil dat de wijzigingen op 1 januari 2022 ingaan.

Het is de bedoeling dat deze opkoopbescherming van toepassing zal worden op buurten waar het voor starters het moeilijk is om nog een betaalbare koopwoning te kunnen bemachtigen. Maar ook in buurten en wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, door een teveel aan tijdelijke verhuur aan studenten en arbeidsimigranten.

Er komen een aantal uitzonderingsgevallen waarin toch mag worden verhuurd, zoals; als aan familie wordt verhuurd  of als de woonruimte onderdeel uitmaakt van een winkel of bedrijfspand.
Verder kan de gemeente uitzonderingsgevallen vaststellen die zij passend vinden in de betreffende buurt. Na verloop van 5 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden naar hoe dan de noodzaak en het belang is van deze nieuwe regel. 

 

logo VEH. unavastgoed nieuws
Zes op de tien Nederlanders vindt het een slechte tijd om een huis te kopen. Zo blijkt uit onderzoek van TU Delft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis.Het weinige aanbod en de hoge prijzen zal volgens de meeste respondenten in het onderzoek nog wel even aanhouden. Een grote meerderheid 80 procent voorziet verder doorstijgen van de huizenprijzen. Bijna 60 procent van de respondenten denkt dat het eerder verslechtert dan verbetert

Ten opzichte van het 1e kwartaal van dit jaar is het aantal huishoudens dat de omstandigheden nu (zeer) gunstig acht om een huis te kopen licht gedaald, van 15% naar 12% van de enquêteerden.Het algemene consumentenvertrouwen in de huizenmarkt blijft met 104 punten (neutraalscore: 100 punten) toch positief gestemd. Deze score blijft daarmee ver het diepterecord in 2012 toen stond die op 51.

nieuwbouw kalkzandsteen
S
amen met deze Stikstofwet is ook de bouwvrijstelling vanaf 1 juli van kracht. De bouwvrijstelling maakt het mogelijk dat de bouwsector weer door kan met bouwen. Daarvoor legt onze regering 1 miljard euro opzij om tot minder stikstof uitstoot te komen in en om de bouwsector. De overheid gaat afspraken maken met de bouwsector over het verminderen van de stikstof uitstoot en zal hier ook toezicht op houden zodat eventuele aanpassingen op tijd kunnen worden doorgevoerd. Dit gaat dan vooral over minder uitstoot voor machines en vervoermiddelen.

De Raad van State veegde in navolging van het Europees Hof van Justitie op 29 mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kompleet van tafel. Volgens deze uitspraak deugde de Nederlandse aanpak van stikstof niet. Met als gevolg dat er veel bouwprojecten stil zijn komen liggen.

ABNlogo

V
olgens ABN-Amro gaan de huizenprijzen de komende tijd nog harder stijgen dan eerder verwacht. De economen van de ABN-Amro hebben hun voorspellingen aangepast omdat de prijzen harder zijn opgelopen. Zij voorspellen dat de huizen dit jaar 12,5 procent zullen stijgen en volgend jaar nog eens 5 procent.
Eerder gingen zij nog uit van 7,5 procent stijging dit jaar en 2,5 procent voor volgend jaar.
De specialisten van de ABN-Amro denken dat de huizenmarkt ‘op slot’ zal gaan.  Dit komt volgens hen vooral door de achterblijvende nieuwbouw.
vereniging eigenhuis corona art UNA vastgoed
Ledenpeiling Vereniging Eigen Huis
‘Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen’

Huiseigenaren verwachten een flinke invloed van het coronavirus op de huizenmarkt. Zo valt op te maken uit een peiling onder 1175 leden.

De helft denkt dat de prijzen zullen dalen of dat de markt zelfs helemaal tot stilstand komt.

Driekwart verwacht minder belangstelling vanwege de onzekere situatie.

Driekwart denkt dat de gevolgen van tijdelijke aard zijn.

Bijna de helft denkt dat de nadelige gevolgen voor de huizenmarkt tussen de twee en zes maanden aanhouden.

ZZP’ers
Angst voor betalingsproblemen is groot bij ZZP’ers.
Van de ZZP’ers met een eigen huis is 14 procent bezorgd over de betaalbaarheid van de hypotheek op korte termijn.
Driekwart is bang dat de inkomsten grotendeels of helemaal wegvallen en meer dan helft van de ZZP’ers vreest dat de spaarreserves snel opraken.

Tachtig procent van alle gevraagde huiseigenaren verwachten dat zij hun huidige inkomen zullen behouden. Door dit Corona virus denkt nog minder dan de helft van de ZZP’ers de inkomsten op het oude niveau te kunnen vasthouden.
funda corona UNA vastgoed
Er worden kijkafspraken afgezegd. Als gevolg van de corona maatregelen. Veel mensen stellen hun aankoop toch nog even uit.

Het aantal bezoeken aan de website Funda is de afgelopen week met 15 procent gedaald waarna het in de dagen daarna het aantal bezoeken is weer opgelopen richting het ‘normale’ niveau.

Als we kijken naar het aantal zoekopdrachten en het aantal aangevraagde bezichtigingen, dan zien we flinke dalingen. Het aantal zoekopdrachten liep terug tot bijna 2 miljoen in de afgelopen week, dat is een daling van 23 procent. In week 12 werden er ongeveer 20.000 bezichtigingsaanvragen gedaan: dat is een daling van 32 procent.

Funda deed afgelopen week een onderzoek onder 1.450 bezoekers naar het actuele sentiment rond de koop- en verkoop van een huis.

Bijna 60 procent denkt dat de huizenprijzen gaan dalen. 
24 procent is minder gemotiveerd.
17 procent is meer gemotiveerd.
59 procent kijkt nog op dezelfde manier tegen de situatie en verwacht weining impact van de crisis.
Ruim 350 respondenten zijn doorstromer en willen verkopen en aankopen. Deze groep is duidelijk minder gemotiveerd.
radio 1
Als door de onzekerheid rondom Corona de verkoop van nieuwbouw huizen inzakt. Dan zou het goed zijn als de overheid zelf nieuwbouwwoningen opkoopt. “Trek een miljard uit voor een woonfonds” zo zegt, Taco Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw vandaag in het radioprogramma op radio 1 op 1.

De bouwsector verwacht een flinke terugval welke vergelijkbaar is met de vorige crises toen er 35.000 banen verloren gingen.

Bij de aankoop van nieuwbouw door de overheid hangt het ervan af hoeveel verliesdekking je als overheid wilt nemen. De overheid koopt dan woningen die ze dan 1 of 2 jaar later weer verkoopt met (waarschijnlijk) verlies. Stel dat je als overheid een tien procent verlies per woning zou moeten nemen en je zou als overheid een miljard verlies nemen dan kunnen we voor 10 miljard aan nieuwe huizen bouwen.

Daardoor kan de woningproductie ook nu tijdens deze Corona crises zeker op gang blijven zodat we toch richting de doelstelling, een 75.000 nieuwe huizen per jaar kunnen bouwen.

Ook pleit Hoek voor versoepeling van de hypotheekleen regels zodat de consument makkelijker kan lenen.
alleenstaande bijna onbetaalbaar
Brabantse woningen bijna niet te betalen voor alleenstaanden met modaal inkomen.

De sterk stijgende prijzen van huizen zorgen voor problemen bij mensen met een modaal inkomen en alleenstaanden. En al helemaal bij de combinatie van beide. In Brabant is het probleem nog groter dan in de rest van Nederland. 

Volgens onderzoek is slechts 6% van het huidige Nederlandse huizenaanbod beschikbaar voor alleenstaanden met een modaal inkomen.

Niet overal in Nederland is de situatie even zorgwekkend. Maar in onze provincie, Brabant, is het probleem voor modaal verdienende singles nog veel serieuzer dan in andere delen van het land.
Slechts 2% van de Brabantse woningen kan door hen worden betaald. Alleen in de provincie Utrecht is het huizenaanbod nog minder goed betaalbaar voor hen (1%).
Voor tweeverdieners met een modaal inkomen zijn de mogelijkheden uiteraard groter. Maar ook voor hen zijn er momenteel meer huizen niet dan wel betaalbaar.

In Brabant ligt de prijs van slechts 30% van alle woningen binnen het handbereik van deze doelgroep.

 De onderzoekers hanteerden het modale inkomen van 36.000 euro per jaar. Met dat salaris kun je als alleenstaande een hypotheek van 163.000 euro krijgen. Het jaarlijkse modale inkomen voor tweeverdieners is 60.000 euro. Daarmee is een hypotheek van 285.000 euro te krijgen.
800 x 600 weinig nieuwbouw
Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2019 ongeveer 16 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen daarmee harder dan in de rest van de Europese Unie (EU). De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 7,2 procent. De prijs van een koopwoning is daarmee gemiddeld gestegen met 8,3 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster.
Al viereneenhalf jaar zijn de huizenprijzen ieder kwartaal hoger dan het jaar daarvoor. Nieuwbouwkoophuizen stijgen nu al zeven kwartalen acherteen sneller dan die van bestaande koophuizen.   
prinsjesdag 2019 800x600
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, vooral starters kunnen moeilijk een passend huis vinden en kopen.
Minister Kajsa Ollongren wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aantal wordt nu niet gehaald en dat zal door de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof niet makkelijker worden.

Bouwsubsidie.
Er komt een bouwfonds van maar liefst 1 miljard euro. Gemeenten kunnen een beroep doen op dit bouwfonds om nieuwbouwprojecten rendabel te maken.
Het kabinet zet nog eens 1 miljard euro klaar voor de woningcorporaties om de bouw van nieuwe huurhuizen te stimuleren.

Overdrachtsbelasting.
Er wordt nagedacht over het schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters. Dit scheelt 2 procent op de aankoopsom. Daarentegen zouden beleggers juist meer overdrachtsbelasting moeten gaan betalen. Over dit meer en minder overdrachtsbelasting is nog geen duidelijkheid.

Huurstijging en scheefwonen.
Het kabinet komt met een maatregel dat de stijging van de woonhuishuren moet beperken. Dit door het aandeel van de WOZ-waarde bij de berekening van de niet geliberaliseerde huurprijzen te beperken tot 33 procent.

Minister Ollongren gaat op verzoek van de coalitiepartijen ook het scheefwonen aanpakken. Huurders met een wat hoger inkomen, die in een sociale huurwoning wonen, gaan in een paar jaar tijd fors meer betalen. Hun maandhuur kan dan jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt.

Verplichte zelfbewoning.
De coalitie heeft ook afspraken gemaakt die de positie van starters op de huizenmarkt moeten versterken. Het kabinet gaat onderzoeken of hier een einde aan kan worden gemaakt, door gemeenten met een grote krapte op de woningmarkt de mogelijkheid te geven kopers te verplichten zelf in de betreffende woning te gaan wonen. Dit om te voorkomen dat teveel starterswoningen aan beleggers worden verkocht voor de verhuur.
Iverkocht UNA vastgoed Geffen prijsstijging vlakt af
In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de bestaande woningprijzen bijna 7 procent gestegen, dit is de laagste prijsstijging sinds 2014.
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er 52.506 woningen verkocht, bijna 1 procent minder dan een jaar eerder.

Met het cijfer 2 stijgt het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.  Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt was in maart 2013 (-41). Zo maakt vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend.
800x600 koophuizen vaker verhuurd
Koopwoningen worden steeds vaker verhuurd. Dat heeft het CBS bepaald. Dat deed onderzoek naar zogeheten eigendomsmutaties op de woningmarkt. Dat kwam in 2017 veel voor. Vooral het aantal van bijna 100.000 woningen dat huurwoning werd, is volgens het CBS opvallend.

Het CBS maakt onderscheid tussen drie type woningen: koop, huurwoningen van corporaties en huurwoningen die geen eigendom van corporaties, maar van particulieren of bedrijven zijn. Dat noemt het ‘overige verhuur’. Vooral verschuivingen tussen koop en ‘overige verhuur’ kwamen in 2017 vaak voor. Behalve de 100.000 koopwoningen die een huurwoning werden, gebeurde precies het omgekeerde bij 73.000 woningen. In beide gevallen is sprake van een duidelijke stijging de laatste jaren. In 2014 werden nog maar 62.000 koopwoningen als huurwoning aangeboden.
woz waarde stijgt 8 tot 10 procent in 2020
Zo schrijft de Waarderingskamer (dit is de toezichthouder op de Wet Waardering Onroerende Zaken) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die huiseigenaren volgend jaar gaan ontvangen, geeft de prijsontwikkelingen tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 aan.

Benieuwd naar WOZ-waardes bij u in de buurt?

Kijk nu voor (alle) WOZ-waardes op: www.wozwaardeloket.nl

In 2019 is voor 8,9 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde vastgesteld, waarvan 7,3 miljoen voor woonhuizen. Met op maar 2,1 procent van de woonhuizen een bezwaarschrift dit geeft aan dat er nog altijd een goed draagvlak is voor de WOZ-waarde.
meer waarde met verduurzaming 800x600Als je woning een beter energielabel krijgt, wordt hij dan ook meer waard? Uiteraard. Maar hoeveel dan? Volgens onderzoek van Altum AI, gespecialiseerd in de combinatie van vastgoed en data, is dat sterk afhankelijk van de locatie.De onderzoekers keken naar de waardevermeerdering van een woning nadat het energielabel verbeterde en vergeleken dat voor tien Nederlandse steden.

 Een stap van energielabel B naar energielabel A zet nog niet veel zoden aan de dijk. In Amsterdam is de prijsstijging dan het laagst (1,21 procent) en in Enschede het hoogst (2,53 procent). Wie de waarde van zijn huis serieus wil laten stijgen, zal een grotere stap moeten zetten. Van D naar A, bijvoorbeeld. In Utrecht is de waardestijging dan 4,22 procent, in Enschede 9,08. Ook bij de meest extreme verduurzaming, van label G naar A, is de waardestijging in Enschede het hoogst: 16,43 procent.

Bij een koopwoning van 300.000 euro praat je dan over een positief effect van bijna 50.000 euro. In Amsterdam is het effect wederom veel kleiner: slechts 7,34 procent.

Ook in Tilburg, Maastricht en Den Haag heeft verduurzaming relatief veel zin.

Over het algemeen geldt dat het effect buiten de randstad groter is dan erbinnen.
 
De onderzoekers geven aan dat ze verwachten dat de woningwaardestijging door verduurzaming voorlopig zal blijven aanhouden. Dat komt door een toenemende vraag naar duurzamere woningen en een relatief beperkt aanbod van woningen met een energielabel A.

77 prijsstijging

B
estaande huizen waren in april 2019 gemiddeld 7,7 procent duurder als in april 2018. Dit blijkt uit het onderzoek van het CBS en het kadaster.
Na het hoogtepunt van 2008 daalden de huizenprijzen tot het dieptepunt in 2013. Om daarna in mei 2018 hoger uit te komen dan de piekprijzen van 2018.
In april 2019 bereikten de gemiddelde huizenprijs het hoogste punt ooit. Daarmee is de gemiddelde huizenprijs sinds het dal van juni 2013 maar liefst 36,7 procent gestegen.
Daarmee zit een bestaande koopwoning nu op een gemiddelde prijs van € 302.456,-.


800 x 600 weinig nieuwbouw

De woningmarkt raakt verder uit balans. Dat blijkt uit een deze week verschenen rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Er worden niet genoeg nieuwe woningen gebouwd, waardoor het woningtekort volgens het EIB verder op gaat lopen.

Het EIB vindt dat er meer inspanningen nodig zijn om de ambities uit de Nationale Woonagenda te realiseren. Er zouden volgens die plannen jaarlijks minimaal 75.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. In 2018 is dat aantal niet gehaald en ook voor de komende jaren ziet het er niet goed uit. “In alle provincies tezamen zijn in de periode 2019 tot en met 2024 ruim 300.000 woningen in harde plannen opgenomen, wat ruim onder de woningvraag ligt in dezelfde periode”, zegt het EIB.

Belangrijk dat de verkoop snel geregeld is.
De bouwplannen die er zijn, zijn te vaak nog niet concreet.

In een markt waarbij het lastig is om een geschikte woning voor een goede prijs te vinden, is het belangrijk dat de verkoop van uw huidige woning snel rond komt wanneer u uw droomhuis heeft gevonden. Want voor u het weet, grijp u ernaast. Daarbij kan UNAvastgoed de perfecte partner zijn. Wij kunnen de verkoop van uw huidige huis direct regelen, zodat u de koop van uw droomhuis rond krijgt.

 

Huizen verkoop prijsstijging Geffen Brabant zwakt af

D
e huizenprijzen zijn in de eerste drie maanden van 2019 opnieuw gestegen, maar de lijn lijkt wel af te vlakken.

Prijzen 7,9 procent hoger.
In Brabant ging de prijs van koopwoningen minder sterk omhoog dan in de meeste andere provincies. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Bestaande Nederlandse koopwoningen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 7,9 procent duurder dan precies een jaar eerder. Dat is een minder sterke prijsstijging dan in de voorgaande vijf kwartalen.

Brabant 6,8 procent hogere prijzen.


Met een stijging van 6,8% behoort Noord-Brabant tot de provincies waarin de prijs het minst hard omhoog ging. Alleen in Friesland (6,7%) stegen de prijzen nog iets minder sterk. Flevoland staat met een stijging van 11,0% bovenaan in die ranglijst.

Zoals al langer het geval is, blijken appartementen nog steeds het sterkst in prijs te stijgen. Dat type woningen was in het eerste kwartaal van 2019 10,7% duurder dan een jaar eerder. De prijs van twee-onder-een-kap woningen is duidelijk minder hard omhoog gegaan (6,7%).

Uit dezelfde CBS-cijfers bleek ook dat de verkoop van woningen blijft dalen.

Totaal minder woningen verkocht.
In het eerste kwartaal van 2019 werden 47.431 woningen verkocht. Dat is een daling van 9% en het laagste aantal sinds drie jaar.


­