­
Iverkocht UNA vastgoed Geffen prijsstijging vlakt af
In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de bestaande woningprijzen bijna 7 procent gestegen, dit is de laagste prijsstijging sinds 2014.
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er 52.506 woningen verkocht, bijna 1 procent minder dan een jaar eerder.

Met het cijfer 2 stijgt het consumentenvertrouwen in juli boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar.  Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt was in maart 2013 (-41). Zo maakt vandaag het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend.
800x600 koophuizen vaker verhuurd
Koopwoningen worden steeds vaker verhuurd. Dat heeft het CBS bepaald. Dat deed onderzoek naar zogeheten eigendomsmutaties op de woningmarkt. Dat kwam in 2017 veel voor. Vooral het aantal van bijna 100.000 woningen dat huurwoning werd, is volgens het CBS opvallend.

Het CBS maakt onderscheid tussen drie type woningen: koop, huurwoningen van corporaties en huurwoningen die geen eigendom van corporaties, maar van particulieren of bedrijven zijn. Dat noemt het ‘overige verhuur’. Vooral verschuivingen tussen koop en ‘overige verhuur’ kwamen in 2017 vaak voor. Behalve de 100.000 koopwoningen die een huurwoning werden, gebeurde precies het omgekeerde bij 73.000 woningen. In beide gevallen is sprake van een duidelijke stijging de laatste jaren. In 2014 werden nog maar 62.000 koopwoningen als huurwoning aangeboden.
woz waarde stijgt 8 tot 10 procent in 2020
Zo schrijft de Waarderingskamer (dit is de toezichthouder op de Wet Waardering Onroerende Zaken) in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. De WOZ-waarde die huiseigenaren volgend jaar gaan ontvangen, geeft de prijsontwikkelingen tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019 aan.

Benieuwd naar WOZ-waardes bij u in de buurt?

Kijk nu voor (alle) WOZ-waardes op: www.wozwaardeloket.nl

In 2019 is voor 8,9 miljoen onroerende zaken een WOZ-waarde vastgesteld, waarvan 7,3 miljoen voor woonhuizen. Met op maar 2,1 procent van de woonhuizen een bezwaarschrift dit geeft aan dat er nog altijd een goed draagvlak is voor de WOZ-waarde.
meer waarde met verduurzaming 800x600Als je woning een beter energielabel krijgt, wordt hij dan ook meer waard? Uiteraard. Maar hoeveel dan? Volgens onderzoek van Altum AI, gespecialiseerd in de combinatie van vastgoed en data, is dat sterk afhankelijk van de locatie.De onderzoekers keken naar de waardevermeerdering van een woning nadat het energielabel verbeterde en vergeleken dat voor tien Nederlandse steden.

 Een stap van energielabel B naar energielabel A zet nog niet veel zoden aan de dijk. In Amsterdam is de prijsstijging dan het laagst (1,21 procent) en in Enschede het hoogst (2,53 procent). Wie de waarde van zijn huis serieus wil laten stijgen, zal een grotere stap moeten zetten. Van D naar A, bijvoorbeeld. In Utrecht is de waardestijging dan 4,22 procent, in Enschede 9,08. Ook bij de meest extreme verduurzaming, van label G naar A, is de waardestijging in Enschede het hoogst: 16,43 procent.

Bij een koopwoning van 300.000 euro praat je dan over een positief effect van bijna 50.000 euro. In Amsterdam is het effect wederom veel kleiner: slechts 7,34 procent.

Ook in Tilburg, Maastricht en Den Haag heeft verduurzaming relatief veel zin.

Over het algemeen geldt dat het effect buiten de randstad groter is dan erbinnen.
 
De onderzoekers geven aan dat ze verwachten dat de woningwaardestijging door verduurzaming voorlopig zal blijven aanhouden. Dat komt door een toenemende vraag naar duurzamere woningen en een relatief beperkt aanbod van woningen met een energielabel A.

77 prijsstijging

B
estaande huizen waren in april 2019 gemiddeld 7,7 procent duurder als in april 2018. Dit blijkt uit het onderzoek van het CBS en het kadaster.
Na het hoogtepunt van 2008 daalden de huizenprijzen tot het dieptepunt in 2013. Om daarna in mei 2018 hoger uit te komen dan de piekprijzen van 2018.
In april 2019 bereikten de gemiddelde huizenprijs het hoogste punt ooit. Daarmee is de gemiddelde huizenprijs sinds het dal van juni 2013 maar liefst 36,7 procent gestegen.
Daarmee zit een bestaande koopwoning nu op een gemiddelde prijs van € 302.456,-.


800 x 600 weinig nieuwbouw

De woningmarkt raakt verder uit balans. Dat blijkt uit een deze week verschenen rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Er worden niet genoeg nieuwe woningen gebouwd, waardoor het woningtekort volgens het EIB verder op gaat lopen.

Het EIB vindt dat er meer inspanningen nodig zijn om de ambities uit de Nationale Woonagenda te realiseren. Er zouden volgens die plannen jaarlijks minimaal 75.000 nieuwe woningen gebouwd moeten worden. In 2018 is dat aantal niet gehaald en ook voor de komende jaren ziet het er niet goed uit. “In alle provincies tezamen zijn in de periode 2019 tot en met 2024 ruim 300.000 woningen in harde plannen opgenomen, wat ruim onder de woningvraag ligt in dezelfde periode”, zegt het EIB.

Belangrijk dat de verkoop snel geregeld is.
De bouwplannen die er zijn, zijn te vaak nog niet concreet.

In een markt waarbij het lastig is om een geschikte woning voor een goede prijs te vinden, is het belangrijk dat de verkoop van uw huidige woning snel rond komt wanneer u uw droomhuis heeft gevonden. Want voor u het weet, grijp u ernaast. Daarbij kan UNAvastgoed de perfecte partner zijn. Wij kunnen de verkoop van uw huidige huis direct regelen, zodat u de koop van uw droomhuis rond krijgt.

 

Huizen verkoop prijsstijging Geffen Brabant zwakt af

D
e huizenprijzen zijn in de eerste drie maanden van 2019 opnieuw gestegen, maar de lijn lijkt wel af te vlakken.

Prijzen 7,9 procent hoger.
In Brabant ging de prijs van koopwoningen minder sterk omhoog dan in de meeste andere provincies. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster.

Bestaande Nederlandse koopwoningen waren in het eerste kwartaal van dit jaar 7,9 procent duurder dan precies een jaar eerder. Dat is een minder sterke prijsstijging dan in de voorgaande vijf kwartalen.

Brabant 6,8 procent hogere prijzen.


Met een stijging van 6,8% behoort Noord-Brabant tot de provincies waarin de prijs het minst hard omhoog ging. Alleen in Friesland (6,7%) stegen de prijzen nog iets minder sterk. Flevoland staat met een stijging van 11,0% bovenaan in die ranglijst.

Zoals al langer het geval is, blijken appartementen nog steeds het sterkst in prijs te stijgen. Dat type woningen was in het eerste kwartaal van 2019 10,7% duurder dan een jaar eerder. De prijs van twee-onder-een-kap woningen is duidelijk minder hard omhoog gegaan (6,7%).

Uit dezelfde CBS-cijfers bleek ook dat de verkoop van woningen blijft dalen.

Totaal minder woningen verkocht.
In het eerste kwartaal van 2019 werden 47.431 woningen verkocht. Dat is een daling van 9% en het laagste aantal sinds drie jaar.


vetrouwen daalt 800 x 600

Voor het eerst sinds de crisis hebben Nederlanders niet zoveel vertrouwen in de woningmarkt. De Eigen Huis Marktindicator van Vereniging Eigen Huis en onderzoeksinstituut OTB staat voor de maand maart op 99 punten, net onder de neutrale 100 punten. Sinds 2014 is dat niet meer gebeurd. Ook in Zuid-Nederland is het vertrouwen minder dan gemiddeld. 

De reden voor het teruglopende vertrouwen ligt voor de hand: de hoge prijs van koopwoningen. Daardoor stellen starters de koop van een woning uit. In totaal vindt 40 procent van de Nederlanders het een ongunstige of zeer ongunstige tijd om een woning te kopen. Vooral in en rond de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat het geval, maar ook in de regio’s Oost- en Zuid-Nederland.

Uit het onderzoek van Vereniging Eigen Huis, onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft en onderzoeksbureau Ipsos komt maandelijks een score tussen de 0 en de 200 punten. In december 2012 bereikte het vertrouwen met 51 punten een dieptepunt. In het najaar van 2016 was het met 121 punten op zijn hoogst.Geen paniek


De daling van het vertrouwen is geen reden voor paniek en de indicator ligt bij lange na niet op het niveau van tussen eind 2008 en begin 2013.
Maar als u gaat voor zekerheid bij de verkoop van uw huis denk dan eens aan UNA vastgoed. Hier kunt u direkt verkopen tegen een vaste prijs op een door u gekozen verkoopdatum. Zo weet u precies waar u aan toe bent! 

 
verschillen steeds groter huizenprijzen

Het verschil tussen de huizenprijzen in dure en goedkope gemeente is in 2018 weer groter geworden. In 2018 wat het verschil nog 760 duizend euro terwijl dit verschil in 2017 nog 635 duizend euro was. Dit prijsverschil tussen de duurste en goedkoopste gemeente was nog nooit zo groot. Zo blijkt uit onderzoek van het kadaster en het CBS.

Blaricum is de duurste gemeente, de gemiddelde prijs ligt daar op 900 duizend euro. Delfzijl is met een gemiddelde verkoopprijs van 142 duizend euro de goedkoopste gemeente.
Vooral in Noord Brabant en natuurlijk in de Randstad liggen de gemiddelde prijzen bijna altijd hoger dan in de rest van het land. De goedkoopste gemeenten om een huis aan te kopen liggen vooral in: Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg.

 
Frank Bayens kleine foto
De huizenmarktvertrouwensindicator van de Vereniging Eigen Huis daalt van 110 in januari 2018 naar 101 in december 2018. Vier jaar op rij was het vertrouwen gestegen. Afgezien van de nog net positieve score (boven 100 is positief). 

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het niet het juiste moment of zelfs een slecht moment om een huis te kopen. Doordat er meer vraag dan aanbod is worden de huizen, vooral in de steden, steeds duurder.
Zodat op veel plaatsen in het land het voor grote groepen niet meer lukt om een passend en betaalbaar huis te vinden.
Toch vindt 15 procent van de Nederlanders het nu een goede tijd om een ander huis te kopen. Een meerderheid, 80 procent van de ondervraagden, denkt dat de verkoopprijzen van woonhuizen en appartementen blijven stijgen.

Ook wij verwachten dat verkoopprijzen dit jaar niet zullen dalen. Maar ‘gewoon’ met een paar procent zullen doorstijgen. Tenminste als de rente laag blijft en er geen ‘gekke’ dingen gebeuren in de wereld. Want juist door de lage rente zijn de huidige koopprijzen voor velen goed te betalen.

vertrouwensmarktindicator


VErkocht blog
De gemiddelde huizenprijs is in 2018 gestegen tot 298 duizend euro. Hiermee is de prijs in 2018 maar liefst tien procent gestegen. Zo maakte de Nederlandse Makelaarsvereniging deze week bekend. De makelaarsvereniging verwacht dat dit jaar de gemiddelde huizenprijs weer een vier tot zeven procent gaat stijgen. Nieuwbouwwoningen werden het afgelopen jaar zelfs veertien procent duurder. Deze hogere stijging in de nieuwbouw is veroorzaakt door het tekort aan bouwpersoneel de stijgende materiaalprijzen en het gasloosbouwen. Maar natuurlijk ook door het geringe aanbod, wat de prijzen opdrijft, zodat steeds vaker, de nieuwbouw per opbod boven de vraagprijs wordt verkocht. Hiermee kwam de gemiddelde nieuwbouwwoning op 339 duizend euro.
VErkocht blog

In opdracht van de Vereniging Eigen Huis, zijn 142.000 hypotheekaanvragen onderzocht.
Hieruit blijkt dat 90 procent van de huiseigenaren die een ander huis kopen verhuist hun aflossingsvrije hypotheek mee naar het nieuwe huis. Dit kan een risico opleveren voor de betaalbaarheid van de maandelijkse hypotheekrente. Bijvoorbeeld, als na pensionering het inkomen daalt en de hypotheeklasten blijven gelijk kan dit financieel problemen geven. Ook als de rentevastperiode is afgelopen en de hypotheekrentes zijn niet meer zo extreem laag als nu, kan dit voor flink hogere maandlasten zorgen.

Voorwaarde voor het sluiten van een aflossingsvrije hypotheek is dat deze niet hoger is dan 50 procent van de marktwaarde van de woning.

Als je bij de belastingdienst hypotheekrente wil terugvragen, en terugkrijgen, dan dient het bedrag dat je leent boven de 50 procent van de aankoopsom afgelost te worden in 30 jaar. Dit geldt ook voor de gehele hypotheeklening, aflossingsvrij of andere hypotheekvorm. Hoe vaak je ook verhuist je hebt als persoon recht op maximaal 30 jaar renteaftrek.


VErkocht blog

Ten opzichte van februari vorig jaar zijn bestaande koopwoningen met maar liefst 9,5% in prijs gestegen. Daar staat tegenover dat het aantal verkochte woningen met 6% daalde.
De stijgende trend in de prijzen van koopwoningen zien we al sinds 2013. De recente stijging van 9,5% is echter wel de grootste sinds 2001.
In 2008 waren de woningprijzen het hoogst en in 2013 het laagst. Ten opzichte van de piek in 2008 ligt het prijsniveau nu nog maar 1% lager en vergeleken met het dal in 2013 gemiddeld 26,1% hoger.
Zoals we ook wel op andere gebieden zien, heeft elk ‘voordeel’ een ‘nadeel’: het aantal verkochte bestaande koopwoningen stijgt niet met de prijzen mee, maar daalt. Het Kadaster registreerde dat in de eerste twee maanden van dit jaar 32.129 woningen werden verkocht en dat is ruim 6% minder dan in dezelfde periode van 2017.
Bron: CBS en het Kadaster.

 
Frank Bayens kleine foto

Als we naar meest recente cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en het Kadaster kijken, gaat het nog steeds goed met de huizenmarkt. Dit is vooral goed nieuws voor mensen die van plan zijn hun huis te verkopen.
Bestaande huizen brachten in januari dit jaar bijna 9%, 8,8% om precies te zijn, meer op dan in januari vorig jaar. Hiermee wordt de stijgende trend, die sinds 2013 begon, voortgezet. Het prijsniveau van bestaande koopwoningen is nu weer even hoog als in januari 2008, het jaar waarin de verkoopprijzen begonnen te dalen vanwege de crisis.
Dat we die crisis voorgoed achter ons hebben gelaten is ook zichtbaar in het positieve consumentenvertrouwen. In februari is dat nagenoeg gelijk gebleven aan dat in januari. Dit geldt voor zowel het vertrouwen in het economisch klimaat als de bereidheid tot grote aankopen. De consumenten zijn weliswaar iets minder positief over hun financiële situatie, maar daar staat tegenover dat men de tijd nog gunstig vindt om grote aankopen, zoals het aanschaffen van een andere woning, te doen.
grotere verschillen in verkoopprijzen unaHet scheelt nogal waar de huizen staan, als we kijken naar de verkoopprijzen in 2017.
Gemiddeld werd er € 263.000,- voor een woning betaald. In Bloemendaal kostte een woning gemiddeld € 776.000,-, maar in Delfzijl ‘slechts’ € 141.000,-.

Uit onderzoek van het CBS en het Kadaster blijkt dat de verschillen tussen de gemeenten in 2017 groter zijn geworden. Men tekent hierbij aan dat dit mede wordt veroorzaakt door het soort woningen. In plaatsen waar veel villa’s staan, zoals in Bloemendaal en Wassenaar, is de gemiddelde verkoopprijs bijvoorbeeld veel hoger dan in gemeenten met relatief veel appartementen of rijtjeshuizen.
In de duurste gemeenten lag de verkoopprijs tussen € 337.000,- en € 776.000,-. In Groningen, Friesland en Limburg vinden we de ‘goedkoopte’ woningen (gemiddeld € 195.000,-

Als het over gestegen huizenprijzen gaat, wordt meestal vooral naar Amsterdam gekeken. De gemiddelde verkoopprijs was daar in 2017 bijna € 408.000,-. Maar Amsterdam is niet de enige stad waar de huizenprijzen enorm zijn gestegen. In Eindhoven was dat bijvoorbeeld ook het geval; daar was de gemiddelde verkoopprijs in 2017 ruim € 258.000,-. Daarmee liggen de prijzen in Eindhoven alweer een tien procent boven het hoogte record van 2008. In Noord-Brabant spant Oisterwijk met ruim € 368.000,- de kroon en over het hele land genomen is toch weer Bloemendaal de duurste gemeente voor een koopwoning.

 
meer huizen verkoop venlo roermond maastricht en heel limburg UNA vastgoed

Met de verkoop van 14.675 woningen was 2017 een goed jaar voor de koopwoningmarkt in Limburg. De stijging ten opzichte van 2016 bedroeg 2314 woningen. Vergeleken met het crisisjaar 2013 werden in 2017 zelfs ruim twee keer zoveel woningen verkocht. Hoewel de verkoopcijfers dus nu weer aardig op peil zijn, is dit nog niet het geval voor het prijsniveau, want dat ligt nog 9% onder dat van 2008.
Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen is in 2017 gestegen naar 2100. Dat zijn er zo’n 260 meer dan in 2016 en dat betekent dat de woningvoorraad in Limburg met 0,4 procent is gestegen. Limburg loopt hierin overigens wel achter bij de overige provincies.
Eijsden-Margraten is met 193 nieuwe woningen de meest bouwlustige gemeente in Limburg.
Bron: CBS.VErkocht blog


Omdat er door de afgelopen crisis relatief weinig huizen zijn gebouwd, staat de woningmarkt nu onder grote druk. Vooral huurders kunnen moeilijk een geschikte en betaalbare huurwoning vinden. Om hier verbetering in aan te brengen, roept minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gemeenten op om meer aan de rand van de stad te bouwen, zelfs als dat ten koste gaat van groen. Wel is het haar bedoeling dat de woningen in de nieuwe wijken duurzaam worden door gebruik te maken van zonnepanelen en de woningen niet meer op aardgas aan te sluiten. .

De minister doet deze oproep in een interview met de Telegraaf. Ze pleit hierin ook voor soepelere bouwregels, zodat er meer woningen kunnen worden gebouwd. Daarnaast wordt er een speciaal fonds opgericht dat garant staat voor de financiering van nieuwe woningen, zodat investeerders minder risico lopen.

 
UNA vastgoed vastgoed, bouwkundige keuring vanaf 1 feb standaard bij huis verkopenMet een bouwkundig voorbehoud in het koopcontract van een woning kan de koper de koop ontbinden als de woning ernstige onvoorziene gebreken vertoont. Tot 1 februari van dit jaar, 2018, hoefde de verkoper geen bouwkundig voorbehoud in het koopcontract op te nemen. De koper kon echter wel om vragen, maar hij moest hier wel zelf het initiatief toe nemen.
Met ingang van 1 februari 2018 hoeft dat niet meer, want het bouwkundig voorbehoud komt standaard in het koopcontract van de makelaarsverenigingen VBO, NVM en VastgoedPRO.

Hierover zijn de makelaarsverenigingen en de consumentenorganisaties Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond het samen eens geworden. Wel kan de verkoper het voorbehoud laten schrappen, maar de koper weet dan dat hij risico’s loopt en kan dus eventueel van de koop afzien.
Huizenpijs blijft stijgen
Dat 2017 een goed jaar voor de woningmarkt is geweest, blijkt duidelijk 
uit de berekeningen van woningmarktcijfers.nl*. De gemiddelde koopprijs van woningen steeg met 8% ten opzichte van het jaar ervoor en het aantal transacties met 13%. Dat laatste percentage is nog nooit zo hoog geweest; een absoluut record dus. Nóg mooier nieuws is dat de huizenprijzen in 2018 waarschijnlijk verder zullen stijgen, omdat het woningaanbod naar verwachting verder afneemt.
Overigens zal dit niet overal merkbaar zijn, want het maakt nogal verschil naar welke provincie we kijken. In Groningen bedroeg de koopprijs van een woning in 2017 gemiddeld € 195.000,- en in Noord-Holland € 332.000,-. Ook de prijsstijging ten opzichte van 2016 verschilt veel, van 4% in Drenthe tot 12% in de provincie Utrecht. Het aantal transacties laat eveneens grote verschillen zien: in Noord-Holland steeg die met slechts 1,5%, maar in Flevoland met maar liefst 26,5%.
Door de lage rente en het woningtekort in vooral de grote steden, zullen de prijzen daar dit jaar waarschijnlijk verder stijgen.

* Woningmarktcijfers.nl is een bureau dat adviezen geeft aan overheden en marktpartijen op het gebied van ontwikkelingen in de woningmarkt.
­