­
VErkocht blog

In opdracht van de Vereniging Eigen Huis, zijn 142.000 hypotheekaanvragen onderzocht.
Hieruit blijkt dat 90 procent van de huiseigenaren die een ander huis kopen verhuist hun aflossingsvrije hypotheek mee naar het nieuwe huis. Dit kan een risico opleveren voor de betaalbaarheid van de maandelijkse hypotheekrente. Bijvoorbeeld, als na pensionering het inkomen daalt en de hypotheeklasten blijven gelijk kan dit financieel problemen geven. Ook als de rentevastperiode is afgelopen en de hypotheekrentes zijn niet meer zo extreem laag als nu, kan dit voor flink hogere maandlasten zorgen.

Voorwaarde voor het sluiten van een aflossingsvrije hypotheek is dat deze niet hoger is dan 50 procent van de marktwaarde van de woning.

Als je bij de belastingdienst hypotheekrente wil terugvragen, en terugkrijgen, dan dient het bedrag dat je leent boven de 50 procent van de aankoopsom afgelost te worden in 30 jaar. Dit geldt ook voor de gehele hypotheeklening, aflossingsvrij of andere hypotheekvorm. Hoe vaak je ook verhuist je hebt als persoon recht op maximaal 30 jaar renteaftrek.


­