­
Frank Bayens kleine foto
De huizenmarktvertrouwensindicator van de Vereniging Eigen Huis daalt van 110 in januari 2018 naar 101 in december 2018. Vier jaar op rij was het vertrouwen gestegen. Afgezien van de nog net positieve score (boven 100 is positief). 

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het niet het juiste moment of zelfs een slecht moment om een huis te kopen. Doordat er meer vraag dan aanbod is worden de huizen, vooral in de steden, steeds duurder.
Zodat op veel plaatsen in het land het voor grote groepen niet meer lukt om een passend en betaalbaar huis te vinden.
Toch vindt 15 procent van de Nederlanders het nu een goede tijd om een ander huis te kopen. Een meerderheid, 80 procent van de ondervraagden, denkt dat de verkoopprijzen van woonhuizen en appartementen blijven stijgen.

Ook wij verwachten dat verkoopprijzen dit jaar niet zullen dalen. Maar ‘gewoon’ met een paar procent zullen doorstijgen. Tenminste als de rente laag blijft en er geen ‘gekke’ dingen gebeuren in de wereld. Want juist door de lage rente zijn de huidige koopprijzen voor velen goed te betalen.

vertrouwensmarktindicator


­