­
prinsjesdag 2019 800x600
Er is een groot tekort aan betaalbare woningen, vooral starters kunnen moeilijk een passend huis vinden en kopen.
Minister Kajsa Ollongren wil dat er jaarlijks 75.000 huizen worden bijgebouwd, maar dat aantal wordt nu niet gehaald en dat zal door de uitspraak van de Raad van State over de beperking van de uitstoot van stikstof niet makkelijker worden.

Bouwsubsidie.
Er komt een bouwfonds van maar liefst 1 miljard euro. Gemeenten kunnen een beroep doen op dit bouwfonds om nieuwbouwprojecten rendabel te maken.
Het kabinet zet nog eens 1 miljard euro klaar voor de woningcorporaties om de bouw van nieuwe huurhuizen te stimuleren.

Overdrachtsbelasting.
Er wordt nagedacht over het schrappen van de overdrachtsbelasting voor starters. Dit scheelt 2 procent op de aankoopsom. Daarentegen zouden beleggers juist meer overdrachtsbelasting moeten gaan betalen. Over dit meer en minder overdrachtsbelasting is nog geen duidelijkheid.

Huurstijging en scheefwonen.
Het kabinet komt met een maatregel dat de stijging van de woonhuishuren moet beperken. Dit door het aandeel van de WOZ-waarde bij de berekening van de niet geliberaliseerde huurprijzen te beperken tot 33 procent.

Minister Ollongren gaat op verzoek van de coalitiepartijen ook het scheefwonen aanpakken. Huurders met een wat hoger inkomen, die in een sociale huurwoning wonen, gaan in een paar jaar tijd fors meer betalen. Hun maandhuur kan dan jaarlijks met 50 tot 100 euro omhoog tot de maximale huur van 720 euro is bereikt.

Verplichte zelfbewoning.
De coalitie heeft ook afspraken gemaakt die de positie van starters op de huizenmarkt moeten versterken. Het kabinet gaat onderzoeken of hier een einde aan kan worden gemaakt, door gemeenten met een grote krapte op de woningmarkt de mogelijkheid te geven kopers te verplichten zelf in de betreffende woning te gaan wonen. Dit om te voorkomen dat teveel starterswoningen aan beleggers worden verkocht voor de verhuur.
­