­
vereniging eigenhuis corona art UNA vastgoed
Ledenpeiling Vereniging Eigen Huis
‘Corona heeft grote invloed op wonen en verhuizen’

Huiseigenaren verwachten een flinke invloed van het coronavirus op de huizenmarkt. Zo valt op te maken uit een peiling onder 1175 leden.

De helft denkt dat de prijzen zullen dalen of dat de markt zelfs helemaal tot stilstand komt.

Driekwart verwacht minder belangstelling vanwege de onzekere situatie.

Driekwart denkt dat de gevolgen van tijdelijke aard zijn.

Bijna de helft denkt dat de nadelige gevolgen voor de huizenmarkt tussen de twee en zes maanden aanhouden.

ZZP’ers
Angst voor betalingsproblemen is groot bij ZZP’ers.
Van de ZZP’ers met een eigen huis is 14 procent bezorgd over de betaalbaarheid van de hypotheek op korte termijn.
Driekwart is bang dat de inkomsten grotendeels of helemaal wegvallen en meer dan helft van de ZZP’ers vreest dat de spaarreserves snel opraken.

Tachtig procent van alle gevraagde huiseigenaren verwachten dat zij hun huidige inkomen zullen behouden. Door dit Corona virus denkt nog minder dan de helft van de ZZP’ers de inkomsten op het oude niveau te kunnen vasthouden.
­