Gemeenten kunnen zelfbewoninsplicht invoeren

Gemeenten kunnen zelfbewoninsplicht invoeren

Opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht.

Door een wijziging in de Woningwet kunnen gemeenten zelfbewoningsplicht opleggen. Zonder vergunning verhuren van woonruimte is dan niet meer mogelijk, in door de gemeenten aangewezen gebieden. De eerste kamer ging akkoord met een wetsvoorstel waardoor het voor gemeenten mogelijk wordt om een opkoopbescherming in te voeren. Hiermee krijgen gemeenten meer ruimte voor lokale maatwerkoplossingen. Dit om de goedkope woningvoorraad te beschermen tegen beleggers zodat koopstarters meer kans hebben om een eigen woning te kopen. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wil dat de wijzigingen op 1 januari 2022 ingaan.

Het is de bedoeling dat deze opkoopbescherming van toepassing zal worden op buurten waar het voor starters het moeilijk is om nog een betaalbare koopwoning te kunnen bemachtigen. Maar ook in buurten en wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, door een teveel aan tijdelijke verhuur aan studenten en arbeidsimigranten.

Er komen een aantal uitzonderingsgevallen waarin toch mag worden verhuurd, zoals; als aan familie wordt verhuurd  of als de woonruimte onderdeel uitmaakt van een winkel of bedrijfspand.
Verder kan de gemeente uitzonderingsgevallen vaststellen die zij passend vinden in de betreffende buurt. Na verloop van 5 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden naar hoe dan de noodzaak en het belang is van deze nieuwe regel.