Stikstofwet en de bouwvrijstelling 1 juli van kracht

Stikstofwet en de bouwvrijstelling 1 juli van kracht

Samen met deze Stikstofwet is ook de bouwvrijstelling vanaf 1 juli van kracht. De bouwvrijstelling maakt het mogelijk dat de bouwsector weer door kan met bouwen. Daarvoor legt onze regering 1 miljard euro opzij om tot minder stikstof uitstoot te komen in en om de bouwsector. De overheid gaat afspraken maken met de bouwsector over het verminderen van de stikstof uitstoot en zal hier ook toezicht op houden zodat eventuele aanpassingen op tijd kunnen worden doorgevoerd. Dit gaat dan vooral over minder uitstoot voor machines en vervoermiddelen.

De Raad van State veegde in navolging van het Europees Hof van Justitie op 29 mei 2019 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kompleet van tafel. Volgens deze uitspraak deugde de Nederlandse aanpak van stikstof niet. Met als gevolg dat er veel bouwprojecten stil zijn komen liggen.